המציאות היום מעידה כי פרישה היא למעשה קריירה חדשה, מאתגרת ומחייבת ערנות מתמדת.
תקנות המס מתעדכנות כל העת וכדאי לנקוט יוזמה כדי לקבל את הזכויות המגיעות לכם על פי חוק.
תכנון מס ומיצוי זכויות הם כלים המסוגלים לשרת את הגדלת ההון ותזרים המזומנים.
התוצאה של שימוש בהם תהייה יכולת עמידה ביעדים הכלכליים, בעזרת מיצוי קבלת הטבה ותגמול כספי מידי.

היועצים שלנו ישמחו להאיר לכם את המקומות בהם תוכלו לתכנן מיסוי גם אחרי פרישה.
תכנון נכון שיכול להסתכם בסכומים לא מבוטלים לטובתכם.

אנו עוסקים בכל התחומים הנוגעים להפסד הון, הידעתם שמס ההכנסה מכיר בהפסדי הון מניירות ערך בעת מימושם/מכירתם?

תכנון נכון של מס שבח: הידעתם שמס שבח ניתן לקיזוז, למרות שמקורו ממכירת נכס הון?
חישוב המס יתבצע ויכלול את נקודות הזיכוי המגיעות, פטורים שלא נוצלו, שנים בהן היה מיעוט הכנסות.

הכנסות משכר דירה: במקרה של מעבר לדיור מוגן והשכרת הנכס שבו התגוררתם.
הידעתם, שיהיה נכון שלא להעביר את הדירה על שם הילדים? כדי שיוכלו ליהנות מההקלה בתשלום מס על שכר דירה,
בכפוף לסעיף 9(25) בפקודת מס הכנסה – פטור מדמי שכירות

מס שולי: בפקודת מס ההכנסה מוצעים מספר מסלולים לתשלום מס שכ"ד, מסלול אחד מותאם לגמלאים.
במקרה ומסלול זה נמצא מתאים הוא יוכל לפתור או להפחית באופן משמעותי תשלום מס על שכ"ד.

הכנסות מהשכרת נכס ששימש בעסק מעל ל- 10 שנים: מסלול "פטור מהכנסה של דמי שכירות"
בנכס ששימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית – לעצמאים שהגיעו לגיל פרישה.

נקודת זיכוי ממס הכנסה בגין בן זוג ללא הכנסה: גמלאים אינם מודעים לאפשרויות רבות המזכות בנקודות זיכוי ממס.
בסעיף 37 לפקודת מס ההכנסה, עובד או מקבל פנסיה שלבן/ת הזוג שלו/ה אין הכנסה (הגדרת "אין הכנסה" נתונה לפרשנות!)

עזרה חכמה: "הורים לנכדים": דור הסבתא-סבא ממשיך "לגדל" ולעזור לשני דורות: ילדיהם והנכדים.
הידעתם שבמקרים בהם הילדים זקוקים לעזרה כספית לשכירים/עצמאים יש הוצאות מוכרות לשימור מעמדם המקצועי? (שמירה על הקיים).

העברת עושר מסובסדת: מקבלי פנסיה חייבת במס – במידה וקיימת להם הכנסה פנויה – אתם יכולים להפקיד סכומים לקופת גמל,
אם בחיסכון חודשי או בהפקדה חד פעמית במהלך שנת מס. הידעתם שבגין הפקדות אלה תזכו להטבת מס?